Я погоджуюсь на обробку персональних даних:

Я надаю свою вільну та безумовну згоду на обробку громадською організацією «Помічники, GO» моїх персональних даних, що будуть повідомлені мною особисто будь-яким способом, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» з метою представлення та захисту законних інтересів членів громадської організації «Помічники, GO» перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у різноманітних громадських інституціях, установах та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном, а також з метою надсилання громадською організацією «Помічники, GO» кореспонденції поштою та електронною поштою. Громадська організація «Помічники, GO» вправі передавати мої персональні дані третім особам для їх обробки відповідно до вказаної мети обробки. Громадська організація «Помічники, GO» вправі використовувати персональні дані згідно з Законом України «Про захист персональних даних». У зв'язку із включенням моїх персональних даних до єдиного реєстру членів громадської організації «Помічники,GO» я підтверджую, що я ознайомлений(на) про мої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

Статут громадської організації «Помічники,GO»

Я зобов'язуюсь:

  • Дотримуватися вимог статуту та виконувати рішення загальних зборів та президента громадської організації «Помічники,GO», прийнятих в межах їх компетенції;
  • Виконувати обов'язки та доручення, покладені на мене керівними органами громадської організації «Помічники,GO»;
  • Сплачувати членські внески;
  • Брати участь у засіданнях загальних зборів, ради громадської організації «Помічники,GO»;
  • Не допускати дій, що наносять громадській організації «Помічники,GO» матеріальну шкоду чи шкодять її репутації;
  • За вимогою ради або президента інформувати їх про свою діяльність як члена громадської організації «Помічники,GO»;
  • Виконувати рішення загальних зборів і інших виборних органів громадської організації «Помічники,GO»;
  • Я розумію, що за дії, несумісні з перебуванням в громадській організації «Помічники,GO», постійно діючим керівним органом до члена громадської організації «Помічники,GO» можуть застосовуватися заходи впливу: попередження, догана та виключення з членів громадської організації «Помічники,GO».

>> Погоджуюсь.

<< Не погоджуюсь.